VBNHK Loi Ngo 2018c

News: International Appeal – Writers Against Mass Surveillance

News: Writers in Prison Committee Chair, Marian Botsford Fraser – From Reykajvik, Seoul, and Tunis

Congress began with good news: The unexpected release of Shi Tao, fifteen months before the end of his sentence. Shi Tao was serving a 10-year sentence, for the crime of distributing information abroad, via email. In 2004, Yahoo released confidential information about Shi Tao’s account to Chinese authorities, resulting in his arrest and sentence.

News: Day of the Dead

Hay demasiados vacíos…pero nada más vacío que los corazones de quienes te extrañamos

There are too many empty spaces…but none as empty as the hearts of those who miss you

- Rolando Nájera from ‘Hay demasiados vacíos’

Tin Văn số mới nhất

Bia KyYeu25Nam

BẤM VÀO ĐÂY để xem Tạp Chí Tin Văn các số cũ

Tác Phẩm

muagiobac_tn.jpg
biavulinh.jpg
biatuongnhu1.jpg
Dấu Chân Du Tử
Những Mảnh Đời Biệt Xứ
Buồn Lên Mấy Đốt Ngón Tay
Tâm Sự Một Giòng Sông
Cho Quê Hương Tôi Và Tình Yêu
Quê Hương Trong Tâm Thức
Tác phẩm Phạm Tương Như
Chăn Gối Ngày Về
Thu Xưa
Trên Lưng Trường Sơn